Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

GŁUBCZYCE

System Biblioteczny MATEUSZ


Służy do katalogowania różnych rodzajów materiałów bibliotecznych z zachowaniem standardu MARC21, rejestracji wypożyczeń, prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych czytelników zarejestrowanych w bibliotece i jej placówkach filialnych, wspomagania innych operacji towarzyszących (np. przeprowadzanie skontrum, obsługa czytelni, prowadzenie kwitariusza itp.).

Do podstawowych cech, możliwości programu należą:

 • Pełna zgodność z formatem MARC21
 • Wprowadzanie i edycja opisów w szablonach dla różnych typów dokumentów. Do wyboru są następujące szablony:
  • książka - poziom 1,
  • książka - poziom 2,
  • książka - poziom 3,
  • książka - poziom 4,
  • książka mówiona,
  • książka mówiona - wyższy poziom,
  • czasopismo,
  • film,
  • film - wyższy poziom,
  • CD/DVD audio,
  • CD/DVD audio - wyższy poziom,
  • program komputerowy,
  • program komputerowy - wyższy poziom,
  • artykuł, recenzja,
  • praca dyplomowa,
  • sztuka teatralna,
  • kartografia,
  • kartografia - wyższy poziom,
  • teledetekcja,
  • teledetekcja - wyższy poziom,
  • starodruki,
  • starodruki - wyższy poziom,
  • rekord wzorcowy KHW.

   

 • Obsługa i edycja faktur elektronicznych
 • Wydruk księgi inwentarzowej
 • Zintegrowany z programem moduł skanowania okładek
 • Wprowadzanie spisu treści i informacji o zawartości / treści książki
 • Automatyczne pozyskiwanie opisów z baz zewnętrznych
 • Pozyskiwanie opisów z plików *.mrc w formacie iso
 • Pozyskiwanie opisów poprzez protokół Z39.50 (możliwość pełnej edycji, konfiguracji bazy przeszukiwanych serwerów)
 • Tworzenie baz dla serwerów Z39.50 danej biblioteki
 • Używanie kartotek wzorcowych w tym CKHW NUKAT
 • Tworzenie tymczasowych haseł wzorcowych
 • Stosowanie słowników własnych (pełna kontrola nad ich zawartością i tworzeniem)
 • Scalanie opisów (zaimplementowano specjalne mechanizmy kontrolujące poprawność scalania)
 • Prezentacja pełnych zestawień akcesji, łącznie z strukturą zakupów

Ponadto program umożliwia:

 • Dokładne określanie uprawnień poszczególnych operatorów
 • Kontrolę wydatków w zakładce Budżet
 • Dodawanie dodatkowych haseł wyszukiwawczych związanych z opisem
 • Kontrolę wypełniania podpól
 • Pełne przeszukiwanie centralnej bazy opisów wg zawartości podpól formatu MARC21
 • Tworzenie bibliografii załącznikowej
 • Tworzenie bibliografii regionalnej
 • Wydruk kart katalogowych
 • Import baz lokalnych (np. PB)
 • Kontrolę poprawności faktur/akcesji

Program jest przystosowany do procedur i zasad organizacyjnych stosowanych w sieci bibliotek publicznych (zastosowane rozszerzenia, umożliwiają stosowanie go w innych bibliotekach - koscielnych, szkolnych, pedagogicznych, uczelni wyższych) W swojej pracy opiera się na bazie danych formatu SQL. W każdej placówce użytkującej program można dowiązać do 100 baz rejestrujących różne rodzaje materiałów bibliotecznych. Przełączanie odbywa się automatycznie bez ingerencji operatora. Dzięki temu, program jest przygotowany na realizację np. zwrotów przez czytelników, pozycji wypożyczonych w innych placówkach.

Realizowane przez program założenia użytkowe umożliwiają:

 • skrócenie czasu poświęcanego na rejestrację i przerejestrowywanie czytelników (czytelnik jest zapisywany tylko w jednej placówce; przerejestrowanie następuje automatycznie z chwilą dokonania pierwszego wypożyczenia w danym roku, niezależnie w każdej placówce biblioteki),
 • znaczne przyśpieszenie procesu katalogowania, kontrolę jego przebiegu na każdym jego etapie,
 • kontrolę stanu konta i historii wypożyczeń czytelnika we wszystkich placówkach biblioteki,
 • automatyczne zablokowanie konta czytelnika przetrzymującego materiały biblioteczne we wszystkich placówkach lub ręczne w przypadku łamania innych punktów regulaminu biblioteki,
 • wykorzystanie jednej legitymacji (karty) bibliotecznej we wszystkich placówkach biblioteki (również z zastosowaniem standardu kart MIFARE),
 • wszelkie operacje dokonywane w programie są rejestrowane i opisywane symbolem zalogowanego w tym czasie operatora (jest to jeden z wymogów stawianych przez GIODO programom przetwarzającym dane osobowe), * umieszczenie w rekordach katalogów informacji o dostępności materiałów bibliotecznych (także w katalogach dostępnych na stronie www),
 • zdalną obsługę konta bibliotecznego (sprawdzanie stanu, prologowanie wypożyczonych pozycji, edycja rezerwacji, historia wypożyczeń) poprzez WWW oraz poprzez komendy sterujące SMS,
 • automatyczne powiadamianie czytelnika o możliwości odebrania zarezerwowanej pozycji (smsem, wiadomością na konto email) oraz powiadamianie o zbliżającym się terminie zwrotu pozycji,
 • generowanie i wydruk dziennych, miesięcznych i rocznych zestawień statystycznych zgodnych z obowiązującym wzorem Dziennika Biblioteki Publicznej i wymaganiami Głównego Urzędu Statystycznego,
 • obsługę udostępnianych stanowisk internetowych (do 24 na jedną stację nadzorczą, których może równolegle pracować do dziewięciu w jednej placówce).

W złożonych instalacjach MATEUSZ funkcjonuje, jako system rozproszony. Do jego poprawnej pracy nie jest konieczne utrzymywanie stałej łączności on line z serwerem głównej biblioteki sieci (wyjątkiem jest katalogowanie oraz operacje dokonywane na centralnej bazie opisów np. ich scalanie). Komputery pracujące w placówkach filialnych łączą się z centralnym serwerem poprzez łącza stałe lub modemowe z częstotliwością ustaloną przez administratora systemu. Podczas połączeń przesyłane są do centralnej bazy aktualizacje wpisów dokonanych od poprzedniego połączenia oraz pobierane aktualizacje wprowadzone w tym czasie przez inne placówki sieci. Taka organizacja systemu powoduje, że program może pracować w przypadku awarii połączenia internetowego (a w takiej sytuacji polegnie większość programów pracujących "na centralną bazę"), zaś jedynym skutkiem takiej awarii będzie czasowa niedostępność aktualizacji. Oczywiście możliwa jest praca "na serwer centralny", jak również układ mieszany - gdzie placówki, pracują na serwery centralne a one dokonują synchronizacji danych pomiędzy sobą. Przyjęty układ zależy od wielu czynników, decydujące zazwyczaj są dwa - dzienna ilość wypożyczeń, (co za tym idzie odwiedzin w placówce) oraz jakość łącz spinających placówki. W tym miejscu mała uwaga, jeżeli występują przerwy w dostępie do internetu, to bez znaczenia jest deklarowana przez dostawcę przepustowość łącza (mało, która biblioteka korzysta z łącz o gwarantowanym minimalnym paśmie).


* - występują trzy rodzaje licencjonowania programu:

 • Darmowa wersja LT, w pełni funkcjonalna, bez ograniczeń ilości rekordów (w połączeniu z darmowym hostingiem - baza utrzymywana na serwerze zewnętrznym, instalacja sprowadza się do paru kliknięć przycisku DALEJ), tylko dla bibliotek (pod warunkiem, że biblioteka nie posiada agend, filii, placówek) lub innych orgranizacji non-profit.
 • tandard, wersja płatna, cena zależna od struktury biblioteki. Możliwa konwersja danych z np. Sowy (rekordy są konwertowane do Marc21), MAKA (istnieje oczywiście możliwość dostosowania konwertera i migracji z innych programów bibliotecznych - np. MOLa, Proliba, Patrona, Libry itp.). Z pełnym wsparciem przy instalacji systemu (również instalacja "pod klucz"), szkoleniem personelu, możliwą opieką oraz dozorem w zakresie działań bibliotekarza systemowego.
 • Wersja PRO (PROFESSIONAL), z rozbudowanymi (jeszcze bardziej) oraz nie występującymi w niższych licencjach (również innych programach) funkcjami. Opieka w zakresie wersji standard lub inne na życzenie. Ilość stacji roboczych (komputerów) w żadnej z wersji nie podlega ograniczeniom. Zwiększenie ilości komputerów w placówce z np. 1 do 1000 nie wymaga uiszczania ŻADNYCH OPŁAT!

Pytania dotyczące programu jak i jego pozyskania należy kierować na adres (kontakt z autorem - Mirosławem Domańskim):

Dla bibliotek z opolszczyzny (informatyk Lesław Jabłoński):

  W tym miejscu mała uwaga - proszę nie zadawać oczywistych pytań typu: Czy MATEUSZ obsługuje kody kreskowe? Czy możliwe jest wydrukowanie inwentarza? Czy ma możliwość wglądu do zawartości zbioru poprzez strony WWW? Lecz zadać sobie trud i postarać się znaleźć funkcję, która nie została zaimplementowana!

   


  Poniższe dokumentacje dotyczą starszych wersji programu, zamieszczone zostały w celach poglądowych. Każdy użytkownik (wersji STANDARD, PRO) otrzymuje aktualną dokumentację. Rozpowszechniana obecnie wersja programu to: 6.1.0

  Dokumentacja części udostępniania - MATEUSZ (50M) (dotyczy wersji programu 1.15.09B, instrukcja z dnia 20.09.2008)

  Dokumentacja części katalogującej - KASIA, (24M) (dotyczy wersji programu 1.15.12D, instrukcja z dnia 10.12.2008)

   


  Z3950.pl - serwis przybliżający tematykę protokółu Z39.50. Znajdziecie tam Państwo, również dane serwerów bibliotek pracujących w Systemie Bibliotecznym MATEUSZ


   

   


  Zrzuty przykładowych ekranów


   

  KATALOG WSPÓŁPRACUJĄCY Z MONITOREM DOTYKOWYM


  Porozumienie o utworzeniu Grupy Użytkowników
  Systemu Bibliotecznego MATEUSZ

        
  Działając dla dobra użytkowników bibliotek, w celu unowocześnienia oferty bibliotecznej poprzez stosowanie zaawansowanych technologii informatycznych i telekomu- nikacyjnych, popularyzacji alternatywnego wobec koszto- wnych systemów bibliotecznych taniego oprogramowania dla bibliotek, niżej wymienione biblioteki zawierają porozumienie o utworzeniu Grupy Użytkowników Systemu Bibliotecznego MATEUSZ:


  1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,
  2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy,
  3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy,
  4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.


  5. Program wdrożyły (wdrażają):


  6. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy,
  7. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej,
  8. Wyższa Szkoła Menadźerska w Świeciu.
  9. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu.
  10. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej.
  11. Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach,
  12. Biblioteka Grudziądzkiej Szkoły Wyższej,
  13. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy,
  14. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie.
  15. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
  16. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach.
  17. Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku.
  18. Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie
  19. Miejska Biblioteka Publiczna w Darłowie
  20. Instytut Onkologii w Gliwicach
  21. Biblioteka Parafii Świętej Rodziny na Zaciszu
  22. Stowarzyszenie Pomocy Królikom
  23. Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. J.Giedroycia
  24. Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie
  25. Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Lubsku
  26. Szkoła Podstawowa nr 73 im. Króla Stanisława Batorego w Warszawie
  27. Polska Fundacja Morska
  28. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem
  29. Biblioteka Zespołu Szkół w Wiśniewie
  30. Biblioteka Publiczna Gminy Krasnystaw w Siennicy Nadolnej
  31. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach
  32. Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie
  33. Gminna Biblioteka Publiczna w Niedźwiadzie
  34. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu
  35. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie
  36. Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy
  37. Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa
  38. Polsko-Angielskie Prywatne Gimnazjum w Poznaniu
  39. Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie, Oddział w Toruniu
  40. Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu Ośrodek Medytacyjny w Łodzi
  41. Muzeum Powstania Warszawskiego
  42. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  43. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
  44. Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju
  45. Wiejski Ośrodek Kultury w Łochowie
  46. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu
  47. Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini
  48. Fundacja Ewangeliczny Instytut Biblijny
  49. Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Oddział w Bydgoszczy
  50. Biblioteka Parafialna w Wągrowcu
  51. Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie
  52. Zespół Szkół w Bogusławicach
  53. Zespół Szkolno-przedszkolny w Stoszowicach
  54. Biblioteka Wyższej Szkoły Rehabilitacji
  55. Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie
  56. Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi
  57. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 w Warszawie
  58. Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej im. Hugona Kołłątaja
  59. Zespół Szkół nr 78 IP CZD im. Ewy Szelburg Zarembiny
  60. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu
  61. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
  62. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
  63. Nadleśnictwo Jastrowie
  64. Biblioteka Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach
  65. Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli
  66. Biblioteka Klubu Garnizonowego w Choszcznie
  67. Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie
  68. Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Połczynie Zdroju
  69. Państwowe Archiwum w Siedlcach
  70. Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie
  71. Szkoła Podstawowa Nr 271 w Warszawie
  72. Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki
  73. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki - Biblioteka Publiczna w Kodniu
  74. Zespół Szkół w Tuplicach
  75. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim
  76. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
  77. Państwowe Muzeum Etnograficzne
  78. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim
  79. Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli
  80. Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Jelnicy
  81. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Annopolu
  82. Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie
  83. Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku
  84. Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie Podlaskim
  85. Biblioteka Publiczna Gminy Nur
  86. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie
  87. Kolegium Księży Jezuitów w Gdyni
  88. Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach
  89. Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Polski w Pogórzu
  90. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie
  91. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkach
  92. Biblioteka Publiczna w Łomiankach
  93. Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos
  94. Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Babicach
  95. Biblioteka Publiczna w Bardzie
  96. Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie z siedzibą w Zagwiździu
  97. Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie
  98. Wiejski Dom Kultury w Niemienicach
  99. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
  100. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu
  101. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku
  102. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie
  103. Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu
  104. Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie
  105. Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie
  106. Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie
  107. XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Krakowie
  108. Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
  109. Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie
  110. Centrum Badań Kosmicznych PAN
  111. Biblioteka Instytutu Lotnictwa
  112. Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie
  113. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie
  114. Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach
  115. Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie
  116. Biblioteka Publiczna w Konstancinie - Jeziornie
  117. Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna
  118. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach
  119. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim
  120. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  121. Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu
  122. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie
  123. Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku
  124. Biblioteka Publiczna Gminy Leszno
  125. Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie
  126. Dom Spotkań z Historią
  127. Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu
  128. Duszpasterstwo Akademickie 'Graniczna' Katowice
  129. Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach
  130. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Wicinie
  131. Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie
  132. Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie
  133. Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
  134. Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie
  135. Miejska Biblioteka Publiczna w Luboniu
  136. Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich
  137. Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach
  138. Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej
  139. Biblioteka Publiczna Gminy Halinów
  140. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
  141. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin
  142. Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne
  143. Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnówce
  144. Gminna Biblioteka Publiczna Belsk Duży
  145. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach
  146. Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie
  147. Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu
  148. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
  149. Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie
  150. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem
  151. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi
  152. Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy
  153. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce
  154. Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie
  155. Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku
  156. Uniwersytet Jagielioński - Jagiellońskie Centrum Językowe
  157. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
  158. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie
  159. Fundacja Klub Konserwatystów
  160. Zespół Szkół Społecznych w Wołowie
  161. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeziorzanach
  162. Gminna Biblioteka Publiczna w Maciejowicach
  163. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kocku
  164. Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim
  165. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie
  166. Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie
  167. Prokuratura Generalna
  168. Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach
  169. Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie
  170. I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha
  171. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno
  172. Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne
  173. Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej
  174. Miejska Biblioteka Publiczna w Lubartowie
  175. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
  176. Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa
  177. Szkoła Podstawowa nr 2 we Włocławku
  178. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bierutów
  179. Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku
  180. Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie
  181. Gminna Biblioteka Publiczna w Grębkowie
  182. Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu
  183. Urząd Dozoru Technicznego
  184. Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu
  185. Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce
  186. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu
  187. Biblioteka Muzeum w Stargardzie
  188. Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach
  189. Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu
  190. Gminna Biblioteka Publiczna w Makowie
  191. Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku
  192. Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu
  193. Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle
  194. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
  195. Biblioteka Polska im W. Stachiewicz w Montrealu
  196. Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem
  197. Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie
  198. Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie
  199. Biblioteka Stowarzyszenia Lambda
  200. Gminna Biblioteka Publiczna w Izbicy z/s w Tarnogórze
  201. Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce
  202. Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju
  203. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie
  204. Gminna Biblioteka Publiczna w Hucie Gruszczyno
  205. Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzelowie
  206. Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze
  207. Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka w Hańsku
  208. Gminna Biblioteka Publiczna w Rusinowie
  209. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Suchej
  210. Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej
  211. Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach
  212. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie
  213. Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie
  214. Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie
  215. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  216. Gminna Biblioteka Publiczna w Abramowie
  217. Gminna Biblioteka Publiczna w Michowie
  218. Gminna Biblioteka Publiczna w Sochaczewie z/s w Kątach
  219. Gminna Biblioteka Publiczna w Uścimowie
  220. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie
  221. Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie
  222. Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
  223. Gminna Biblioteka Publiczna w Wildze
  224. Biblioteka Miejska w Cieszynie
  225. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach
  226. Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach
  227. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Przysusze
  228. Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach
  229. Gminna Biblioteka Publiczna w Jońcu
  230. Śląski Ogród Botaniczny - Związek Stowarzyszeń
  231. Warsaw Montessori School
  232. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu
  233. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
  234. Biblioteka Publiczna Gminy Szulborze Wielkie
  235. Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy
  236. Gminna Biblioteka Publiczna w Potworowie
  237. Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo
  238. Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Uhruskiej
  239. Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach
  240. Biblioteka Publiczna w Łochowie
  241. Gminna Biblioteka Publiczna im. Waltera Nurzyńskiego w Borowiu
  242. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
  243. Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem
  244. Gminna Biblioteka Publiczna w Istebnej
  245. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle
  246. Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu
  247. Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu Kościelnym
  248. Gminna Biblioteka Publiczna w Miedznie
  249. Stowarzyszenie "Wpólnota Polska"
  250. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
  251. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy
  252. Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu
  253. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu
  254. Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie
  255. Biblioteka Publiczna w Skoczowie
  256. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Jeżowie
  257. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku
  258. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym
  259. Gminna Biblioteka Publiczna w Hannie
  260. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie
  261. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie
  262. Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica
  263. Design Centrum Kielce
  264. Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie (powiat mławski)
  265. Biblioteka Publiczna Gminy Rejowiec Osada
  266. Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie
  267. Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie
  268. Wzgórze Zamkowe w Kielcach
  269. Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
  270. Kampania Przeciw Homofobii
  271. Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu
  272. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyśmierzycach
  273. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście
  274. Gminna Biblioteka Publiczna w Skierniewicach z/s w Dębowej Górze
  275. Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy
  276. Biblioteka Maryjna - Dragany
  277. Gminna Biblioteka Publiczna w Strzegowie
  278. Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy
  279. Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach
  280. Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu
  281. Dom Zakonny Benedyktynów w Biskupowie
  282. Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach
  283. Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek
  284. Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie
  285. Gimnazjum nr 67 w Poznaniu
  286. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
  287. Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach
  288. Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej
  289. Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt
  290. Gminna Biblioteka Publiczna w Grudusku
  291. Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie
  292. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
  293. Miejska Biblioteka Publiczna w Markach
  294. Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
  295. Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini
  296. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  297. Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie
  298. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie
  299. Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie
  300. Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu
  301. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach-Jeziorach
  302. Gminna Biblioteka Publiczna w Sońsku
  303. Biblioteka Publiczna Gminy Boguty-Pianki
  304. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Kościelnej
  305. Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie
  306. Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
  307. Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Lubotyniu
  308. Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach
  309. Biblioteka Publiczna w Serocku
  310. Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Mysiadle
  311. Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce
  312. Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni
  313. Polska Szkoła w Ballyhaunis
  314. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście
  315. Stowarzyszenie Biblioteka Otwarta
  316. Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Kraszewskiego w Wisznicach
  317. Biblioteka Publiczna w Broku
  318. Kapelania Polska w Sao Paulo, w Brazylii
  319. Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole
  320. Instytut Pallottiego
  321. Gminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu
  322. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu Kościelnym
  323. Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu
  324. Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z/s w Nagoszewie
  325. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku
  326. PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
  327. Gminna Biblioteka Publiczna w Szreńsku
  328. Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
  329. Gminna Biblioteka Publiczna w Stupsku
  330. Zespół Szkół w Stupsku
  331. Gminna Biblioteka Publiczna w Pniewach
  332. Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku
  333. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Płońsku
  334. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
  335. Gminna Biblioteka Publiczna w Uchaniach
  336. Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie
  337. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku
  338. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipce
  339. Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
  340. Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku
  341. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku
  342. Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzgowie
  343. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie
  344. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach
  345. Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu
  346. Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie
  347. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilawie
  348. Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu
  349. Katolickie Gimnazjum im bł. Bronisława Markiewicza w Markach
  350. Gminna Biblioteka Publiczna im. E. Kołaczkowskiej w Strzyżewicach
  351. Gminna Biblioteka Publiczna w Gielniowie
  352. Zespół Szkół w Siemiątkowie
  353. Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie
  354. Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
  355. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
  356. Ochotnicza Straż Pożarna Stołpno w Międzyrzecu Podlaskim
  357. Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie
  358. Biblioteka Nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi
  359. Katolickie Gimnazjum im bł. Bronisława Markiewicza w Markach
  360. Parafia p.w. Matki Boskiej Królowej Aniołów w Wilkowyjach
  361. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
  362. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach
  363. Biblioteka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie
  364. Szkoła Muzyczna w Sochaczewie
  365. Biblioteka Instytutu Psychologii PAN
  366. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu
  367. Szpital Specjalistyczny im. Józefa Babińskiego w Krakowie
  368. Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie
  369. Gminna Biblioteka Publiczna w Rokitnie
  370. Gminna Biblioteka Publiczna w Piszczacu
  371. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku
  372. Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej
  373. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
  374. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku
  375. Biblioteka Parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie
  376. Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanym
  377. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie
  378. Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu
  379. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie
  380. Biblioteka Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie
  381. Gminna Biblioteka Publiczna w Moniatyczach
  382. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem
  383. Biblioteka Kampinoskiego Parku Narodowego
  384. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach
  385. Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Brusie
  386. Biblioteka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
  387. Biblioteka Publiczna w Stęszewie
  388. Polska Szkoła Sobotnia im. Jeremiego Przybory w Welwyn Garden City
  389. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
  390. Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim
  391. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
  392. Gminna Biblioteka Publiczna w Komarówce Podlaskiej
  393. Szkoła Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku
  394. Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie
  395. Szkoła Podstawowa nr 3 w Jaworznie
  396. Szkoła Sióstr Pijarek w Krakowie
  397. Muzeum Warszawy
  398. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
  399. Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
  400. Gminna Biblioteka Publiczna w Promnie
  401. Zespół Szkół w Osiecku
  402. Szkoła Podstawowa im.Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich
  403. Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu
  404. Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół Nr 2 w Nienadówce
  405. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu
  406. Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne w Szydłowcu
  407. Biblioteka Publiczna Gminy Siedlce w Stoku Lackim
  408. Biblioteka Publiczna w Łubnicach
  409. Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie
  410. Centrum Kultury w Siennicy Różanej
  411. Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie-Borkach
  412. Stowarzyszenie - Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie
  413. Szkoła Polska w Manchesterze w Anglii
  414. Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu
  415. Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu
  416. Polska Szkoła PROMYK w Castlebar
  417. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów
  418. Szkoła Podst. z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy
  419. Główna Biblioteka Lekarska
  420. Katedra Materiałoznawstwa Politechniki Rzeszowskiej
  421. Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśniku
  422. Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku
  423. Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach
  424. Gminna Biblioteka Publiczna w Lgocie Wielkiej
  425. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
  426. Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu
  427. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach im. Marii Kownackiej
  428. Gimnazjum nr 4 w Mysłowicach
  429. Gminna Biblioteka Publiczna w Kazanowie
  430. Centrum Kultury w Błaszkach
  431. Fundacja Trans-Fuzja
  432. Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Brochowie
  433. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie
  434. Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie
  435. Miejsko-Gminna Biblioteka Publ. im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu
  436. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika
  437. Gminna Biblioteka Publiczna w Tczowie
  438. Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju
  439. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
  440. Biblioteka Kampinoskiego Parku Narodowego
  441. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani w Gdańsku
  442. Biblioteka Społeczna Stowarzyszenia Przyjazne Pomorze
  443. Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
  444. Powiatowy Zespoł Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
  445. Biblioteka przy Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
  446. ZSP im. Jana Pawła II w Boruszowicach
  447. Gminna Biblioteka Publiczna w Radoszycach
  448. Areszt Śledczy Warszawa Białołęka  Pytania dotyczące programu jak i jego
  pozyskania należy kierować na adres
  (kontakt z autorem - Mirosławem Domańskim):
      system.mateusz@e-bp.pl 


  MiGBPG 2017 r.