Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

GŁUBCZYCE

VIII edycja pt.: "Kresowy Panteon w stulecie niepodległej Ojczyzny"

(Panteon kresowy tworzyli nie tylko bohaterowie polscy walczący zbrojnie o niepodległość, lecz również literaci, publicyści i malarze - artyści, tworzący dla Polski i znani przodkom mieszkańców dzisiejszej ziemi głubczyckiej).


Organizator: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach

Współorganizatorzy:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach

Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach

Cele konkursu:

  • poznanie dziejów nowożytnych ziem kresowych Rzeczypospolitej;
  • wyszukanie i poznanie bohaterów zrywów niepodległościowych na Kresach z lat 1772 - 1918;
  • wyszukanie i poznanie postaci piszących lub tworzących dzieła artystyczne "ku pokrzepieniu serc" Polaków kresowych podczas 123 - letniej niewoli;
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni uczniów.

Zadanie do wykonania: 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu głubczyckiego biorą udział w konkursie indywidalnie. Po wyszukaniu informacji, wykonują związaną z tematem VIII edycji jedną pracę plastyczną - związany z tematem plakat formatu co najmniej A3 (techniką dowolną). Podpisują go z podaniem nazwy szkoły i nauczyciela - opiekuna w miejscu niewidocznym dla Komisji Konkursowej (np. na odwrotnej stronie obrazka) i do dnia 10 maja 2018 r. dostarczają go do sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach lub do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w ratuszu.

Laureaci trzech pierwszych miesc otrzymają nagrody książkowe. Każdy pozostały uczestnik konkursu otrzyma dyplom i drobny upominek.

Prace będzie oceniać trzyosobowa Komisja Konkursowa, nie związana z żadną ze szkół.

Finał Konkursu połączony z wystawą prac odbędzie się 28 maja 2018 r. o godzinie 1100 w holu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Regulamin konkursu: REGULAMIN.PDF

MiGBPG 2017 r.